e926 <3 <3_eyes ambiguous_gender anthro asphyxiation avian choking corruption duo legendary_pokémon lugia nintendo pokémon pokémon_(species) rime_the_vixen saliva shadow_lugia shadow_pokémon simple_background strangling tongue video_games
 

Download | Full Size